Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Algorithm for central heating heat load modelling

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KRÁL, Erik, Alena KOŠŤÁLOVÁ, Petr ČÁPEK a Lubomír VAŠEK. Algorithm for central heating heat load modelling. In: Proceedings - 2018 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence, CSCI 2018 [online]. Las Vegas, NV: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018, s. 1438-1439. [cit. 2021-09-19]. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8947696.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články