Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mechanism of efficiency of selected nanosystems intended for consolidation of porous materials

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KROFTOVÁ, Klára a David ŠKODA. Mechanism of efficiency of selected nanosystems intended for consolidation of porous materials. Civil Engineering Journal-Stavebni Obzor [online]. 2019, vol. 4 [cit. 2024-07-23]. ISSN 1210-4027. Dostupné z: http://civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2019/2019_4/4-2019-0050-(599-605).pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International