Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Boreal tree-rings are influenced by temperature up to two years prior to their formation: a trade-off between growth and reproduction?

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TUMAJER, Jan a Jiří LEHEJČEK. Boreal tree-rings are influenced by temperature up to two years prior to their formation: a trade-off between growth and reproduction?. Environmental Research Letters [online]. 2019, vol. 14, iss. 12 [cit. 2024-06-16]. ISSN 1748-9326. Dostupné z: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab5134.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0