Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Land use as a means of the landscape revitalization: an example of the Slovak exclave of Tardos (Hungary)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CHRASTINA, Peter, Jakub TROJAN, Ladislav ŽUPČAN, Tünde TUSKA a Pavel P. HLÁSZNIK. Land use as a means of the landscape revitalization: an example of the Slovak exclave of Tardos (Hungary). Geographia Cassoviensis [online]. 2019, vol. 13, iss. 2, s. 121-140. [cit. 2021-01-26]. ISSN 1337-6748. Dostupné z: https://unibook.upjs.sk/sk/content/63-peter-chrastina-a-kol-land-use-ako-nastroj-revitalizacie-krajiny-na-priklade-slovenskej-enklavy-tardos-madarsko.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články