Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Optimization of the novelty detection model based on LSTM autoencoder for ICS environment

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VÁVRA, Jan a Martin HROMADA. Optimization of the novelty detection model based on LSTM autoencoder for ICS environment. In: Advances in Intelligent Systems and Computing [online]. online: Springer, 2019, s. 306-319. [cit. 2024-06-16]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30329-7_28.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články