Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Comparison of selected physical properties of tested nanosuspensions - The results of the experimental research of the degree of sedimentation and the depth of penetration in reference materials in laboratory conditions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KROFTOVÁ, Klára, Markéta ŠMIDTOVÁ, Ivo KUŘITKA a David ŠKODA. Comparison of selected physical properties of tested nanosuspensions - The results of the experimental research of the degree of sedimentation and the depth of penetration in reference materials in laboratory conditions. Civil Engineering Journal-Stavební obzor [online]. 2017, vol. 3 [cit. 2020-08-05]. ISSN 1210-4027. Dostupné z: http://www.civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2017/2017_3/3-2017-0025.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported