Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mathematical modelling of a process-economic of protein hydrolyzate production from lupine flour

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PECHA, Jiří, Lubomír ŠÁNEK, Miloš JELÍNEK, Jakub HUSÁR a Karel KOLOMAZNÍK. Mathematical modelling of a process-economic of protein hydrolyzate production from lupine flour. WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics [online]. 2019, vol. 14, s. 164-172. [cit. 2023-02-06]. ISSN 1991-8747. Dostupné z: http://www.wseas.org/multimedia/journals/mechanics/2019/a365111-378.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International