Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Electrically conductive, transparent polymeric nanocomposites modified by 2D Ti3C2Tx (MXene)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TANVIR, Aisha, Patrik SOBOLČIAK, Anton POPELKA, Miroslav MRLÍK, Zdenko SPITALSKY, Matej MICUSIK, Jan PROKES a Igor KRUPA. Electrically conductive, transparent polymeric nanocomposites modified by 2D Ti3C2Tx (MXene). Polymers [online]. 2019, vol. 11, iss. 8 [cit. 2024-07-20]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/11/8/1272.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International