Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Characterisation of polyamide (PA)12 nanocomposites with montmorillonite (MMT) filler clay used for the incremental forming of sheets

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BORIĆ, Andrej, Alena KALENDOVÁ, Michal URBÁNEK a Tomaz PEPELNJAK. Characterisation of polyamide (PA)12 nanocomposites with montmorillonite (MMT) filler clay used for the incremental forming of sheets. Polymers [online]. 2019, vol. 11, iss. 8 [cit. 2021-07-25]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/11/8/1248.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International