Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Emotion recognition using autoencoders and convolutional neural networks

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BELTRÁN-PRIETO, Luis Antonio a Zuzana KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ. Emotion recognition using autoencoders and convolutional neural networks. Mendel [online]. 2018, vol. 24, iss. 1, s. 113-120. [cit. 2024-06-12]. ISSN 1803-3814. Dostupné z: https://mendel-journal.org/index.php/mendel/article/view/31.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International