Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Particle swarm optimization with distance based repulsivity

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PLUHÁČEK, Michal, Ivan ZELINKA, Roman ŠENKEŘÍK, Adam VIKTORIN a Tomáš KADAVÝ. Particle swarm optimization with distance based repulsivity. Mendel [online]. 2018, vol. 24, iss. 2, s. 81-86. [cit. 2024-07-23]. ISSN 1803-3814. Dostupné z: https://mendel-journal.org/index.php/mendel/article/view/21.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International