Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The evaluation system to ensure the transport of emergency supplies of fuel to the hospitals

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VÍCHOVÁ, Kateřina a Martin HROMADA. The evaluation system to ensure the transport of emergency supplies of fuel to the hospitals. In: Transportation Research Procedia [online]. Horný Smokovec: Elsevier B.V., 2019, s. 1618-1624. [cit. 2024-06-21]. ISSN 2352-1457. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519303953.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International