Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Capturing brain activity during driving automobile

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KOUDELKOVÁ, Zuzana a Roman JAŠEK. Capturing brain activity during driving automobile. In: Transportation Research Procedia [online]. Horný Smokovec: Elsevier B.V., 2019, s. 1434-1440. [cit. 2023-03-23]. ISSN 2352-1457. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519303680.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International