TBU Publications
Repository of TBU Publications

Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: Veřejní a neveřejní příjemci podpory

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
HÁJEK, Oldřich, Jiří NOVOSÁK, Radek JURČÍK, Daniela SPIESOVÁ a Jana NOVOSÁKOVÁ. Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: Veřejní a neveřejní příjemci podpory. Politická ekonomie [online]. 2019, vol. 67, iss. 2, s. 113-132. [cit. 2024-05-26]. ISSN 0032-3233. Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1238.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International