Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Fully inkjet-printed cuo sensor on flexible polymer substrate for alcohol vapours and humidity sensing at room temperature

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KRČMÁŘ, Petr, Ivo KUŘITKA, Jan MAŠLÍK, Pavel URBÁNEK, Pavel BAŽANT, Michal MACHOVSKÝ, Pavol ŠULY a Petr MĚRKA. Fully inkjet-printed cuo sensor on flexible polymer substrate for alcohol vapours and humidity sensing at room temperature. Sensors [online]. 2019, vol. 19, iss. 14 [cit. 2021-08-05]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/14/3068.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International