Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Sustainable purchasing systems based on demand forecasting - Supply chain sustainable growth a challenge nowadays

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
HART, Martin, Pavel TARABA a Jiří KONEČNÝ. Sustainable purchasing systems based on demand forecasting - Supply chain sustainable growth a challenge nowadays. In: Carpathian Logistics Congress (CLC' 2016) [online]. Zakopane: TANGER Ltd., 2017, s. 99-104.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International