Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Microspheres of essential oil in polylactic acid and poly(methyl methacrylate) matrices and their blends

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DUŠÁNKOVÁ, Miroslava, Martina PUMMEROVÁ a Vladimír SEDLAŘÍK. Microspheres of essential oil in polylactic acid and poly(methyl methacrylate) matrices and their blends. Journal of Microencapsulation [online]. 2019, vol. 36, iss. 3, s. 305-316. [cit. 2024-05-22]. ISSN 0265-2048. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02652048.2019.1623337?journalCode=imnc20.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články