Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Fluidity of rubber and TPE influenced by mold surface roughness

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
STANĚK, Michal, Martin OVSÍK, Miroslav MAŇAS, Martin ŘEZNÍČEK a Petr FLUXA. Fluidity of rubber and TPE influenced by mold surface roughness. Materials Science Forum [online]. 2019, vol. 952, s. 198-206. [cit. 2024-07-18]. ISSN 0255-5476. Dostupné z: https://www.scientific.net/MSF.952.198.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články