Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
POKORNÝ, Pavel a Lukáš LAŠTŮVKA. SkyWay in Zlín. In: Advances in Intelligent Systems and Computing [online]. online: Springer Verlag, 2019, s. 240-248. [cit. 2021-07-30]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19807-7_24.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články