Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polypropylene nanocomposite filled with spinel ferrite NiFe 2 O 4 nanoparticles and in-situ thermally-reduced graphene oxide for electromagnetic interference shielding application

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
YADAV, Raghvendra Singh, Ivo KUŘITKA, Jarmila VILČÁKOVÁ, Michal MACHOVSKÝ, David ŠKODA, Pavel URBÁNEK, Milan MASAŘ, Marek GOŘALÍK, Michal URBÁNEK, Lukáš KALINA a Jaromír HAVLICA. Polypropylene nanocomposite filled with spinel ferrite NiFe 2 O 4 nanoparticles and in-situ thermally-reduced graphene oxide for electromagnetic interference shielding application. Nanomaterials [online]. 2019, vol. 9, iss. 4 [cit. 2021-06-18]. ISSN 2079-4991. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2079-4991/9/4/621.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International