Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Enhanced and tunable electrorheological capability using surface initiated atom transfer radical polymerization modification with simultaneous reduction of the graphene oxide by silyl-based polymer grafting

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KUTÁLKOVÁ, Erika, Miroslav MRLÍK, Markéta ILČÍKOVÁ, Josef OSIČKA, Michal SEDLAČÍK a Jaroslav MOSNÁČEK. Enhanced and tunable electrorheological capability using surface initiated atom transfer radical polymerization modification with simultaneous reduction of the graphene oxide by silyl-based polymer grafting. Nanomaterials [online]. 2019, vol. 9, iss. 2 [cit. 2021-07-26]. ISSN 2079-4991. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6410254/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International