Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Numerical analysis of initial amount of substrate and biomass in substrate inhibition process

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BELTRÁN-PRIETO, Juan Carlos a Huynh Bach Son Long NGUYEN. Numerical analysis of initial amount of substrate and biomass in substrate inhibition process. WSEAS Transactions on Systems and Control. 2018, vol. 13, s. 491-496. ISSN 1991-8763.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International