Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Comparison of lighting simulation outcomes for electric lights with real reference

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DRÁBEK, Pavel a Martin ZÁLEŠÁK. Comparison of lighting simulation outcomes for electric lights with real reference. WSEAS Transactions on Environment and Development. 2018, vol. 14, s. 584-589. ISSN 1790-5079.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International