Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Importance of foreign languages in education process at universities

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VAREČKOVÁ, L'ubica a Jaroslava PAVELKOVÁ. Importance of foreign languages in education process at universities. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2018, vol. 10, iss. 4, s. 294-306. ISSN 2066-7329.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International