Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Synergistic effects of thermoplastic and nanoclay on the performance properties and morphology of epoxy resin

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BAKAR, Mohamed, Anita BIAŁKOWSKA, Ivo KUŘITKA, Barbora HANULIKOVÁ a Milan MASAŘ. Synergistic effects of thermoplastic and nanoclay on the performance properties and morphology of epoxy resin. Polymer Composites [online]. 2018, vol. 39, s. E2540-E2551. [cit. 2023-01-30]. ISSN 0272-8397. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pc.24828.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články