Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Preschool attendance of very young children: Parents' choice and outcome satisfaction

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
WIEGEROVÁ, Adriana a Peter GAVORA. Preschool attendance of very young children: Parents' choice and outcome satisfaction. Journal of Language and Cultural Education. 2018, vol. 6, iss. 2, s. 36-47. ISSN 1339-4045.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported