Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BÍLEK, Ondřej a Jitka BAĎUROVÁ. FEM analysis of saw blade. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. Kecskemét: Institute of Physics Publishing, 2018 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/448/1/012024.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články