Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Swarm virus - Next-generation virus and antivirus paradigm?

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZELINKA, Ivan, Swagatam DAS, Lubomír SIKORA a Roman ŠENKEŘÍK. Swarm virus - Next-generation virus and antivirus paradigm?. Swarm and Evolutionary Computation [online]. 2018, vol. 43, s. 207-224. [cit. 2023-12-08]. ISSN 2210-6502. Dostupné z: https://www.x-mol.com/paper/676558.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články