Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Computer simulation of temperature distribution during cooling of the thermally insulated room

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CHARVÁTOVÁ, Hana, Aleš PROCHÁZKA a Martin ZÁLEŠÁK. Computer simulation of temperature distribution during cooling of the thermally insulated room. Energies [online]. 2018, vol. 11, iss. 11 [cit. 2024-05-23]. ISSN 1996-1073. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1996-1073/11/11/3205.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International