Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

How the surface quality of injection mold influence polymer flow

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
STANĚK, Michal, Miroslav MAŇAS, Václav JANOŠTÍK, Martin ŘEZNÍČEK, Petr FLUXA a Jiří MORÁVEK. How the surface quality of injection mold influence polymer flow. In: MATEC Web of Conferences [online]. Majorca: EDP Sciences, 2018 [cit. 2024-07-22]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/69/matecconf_cscc2018_02042/matecconf_cscc2018_02042.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International