Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Comparison of accuracy of forecasting methods of convective precipitation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŠAUR, David a Lukáš PAVLÍK. Comparison of accuracy of forecasting methods of convective precipitation. In: MATEC Web of Conferences [online]. Majorca: EDP Sciences, 2018 [cit. 2023-06-09]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/69/matecconf_cscc2018_04035/matecconf_cscc2018_04035.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International