Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Brushless DC motor control on Arduino platform

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MACH, Václav, Stanislav KOVÁŘ, Jan VALOUCH a Milan ADÁMEK. Brushless DC motor control on Arduino platform. Przeglad Elektrotechniczny [online]. 2018, vol. 94, iss. 11, s. 105-107. [cit. 2020-11-28]. ISSN 0033-2097. Dostupné z: http://sigma-not.pl/publikacja-116864-2018-11.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International