Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Thermal stability of bacteriocin nisin in polylactide-based films

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HOLČAPKOVÁ, Pavlína, Anna HURAJOVÁ, Pavel BAŽANT, Martina PUMMEROVÁ a Vladimír SEDLAŘÍK. Thermal stability of bacteriocin nisin in polylactide-based films. Polymer Degradation and Stability [online]. 2018, vol. 158, s. 31-39. [cit. 2024-05-18]. ISSN 0141-3910. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391018303306.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International