TBU Publications
Repository of TBU Publications

Klíčová kompetence s kulturními, uměleckými či estetickými aspekty a její pojetí či absence v kurikulech ČR a SR

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
ČERNÁ, Libuše. Klíčová kompetence s kulturními, uměleckými či estetickými aspekty a její pojetí či absence v kurikulech ČR a SR. In: Teoretické reflexe hudební výchovy [online]. Masarykova univerzita, 2016, s. 1-10. [cit. 2024-02-25]. ISSN 1803-1331. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/teoreticke_reflexe_hv_12_1/obsah.htm.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles