Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Comparison of ultrasound with hysteroscopic and histological findings for intrauterine assessment

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
REŽŇÁK, Lukáš a Milan KUDELA. Comparison of ultrasound with hysteroscopic and histological findings for intrauterine assessment. Biomedical Papers [online]. 2018, vol. 162, iss. 3, s. 239-242. [cit. 2024-06-12]. ISSN 1213-8118. Dostupné z: http://biomed.papers.upol.cz/artkey/bio-201803-0012_comparison_of_ultrasound_with_hysteroscopic_and_histological_findings_for_intrauterine_assessment.php.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported