Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Anti-corrosive and oil sensitive coatings based on epoxy/polyaniline/magnetite-clay composites through diazonium interfacial chemistry

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JLASSI, Khouloud, A. Bahgat RADWAN, Kishor Kumar SADASIVUNI, Miroslav MRLÍK, Aboubakr M. ABDULLAH, Mohamed M. CHEHIMI a Igor KRUPA. Anti-corrosive and oil sensitive coatings based on epoxy/polyaniline/magnetite-clay composites through diazonium interfacial chemistry. Scientific Reports [online]. 2018, vol. 8, iss. 1 [cit. 2020-01-29]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://www.nature.com/articles/s41598-018-31508-0.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Creative Commons Attribution License 4.0 Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Creative Commons Attribution License 4.0