Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Preparation and dynamic mechanical analysis of glass or carbon fiber/polymer composites

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KARVANIS, Konstantinos, Soňa RUSNÁKOVÁ, Milan ŽALUDEK a Alexander ČAPKA. Preparation and dynamic mechanical analysis of glass or carbon fiber/polymer composites. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. Bucharest: Institute of Physics Publishing, 2018 [cit. 2024-02-24]. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/362/1/012005/pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported