Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Modified progressive random walk with chaotic PRNG

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VIKTORIN, Adam, Roman ŠENKEŘÍK, Michal PLUHÁČEK a Tomáš KADAVÝ. Modified progressive random walk with chaotic PRNG. International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems [online]. 2018, vol. 33, iss. 5, s. 450-459. [cit. 2021-10-24]. ISSN 1744-5760. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17445760.2017.1365864?journalCode=gpaa20.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články