Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Poly(vinyl pyrrolidone) solutions irradiated with microwaves: study and analysis of their possible degradation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BERNAL BALLÉN, Andrés, Ivo KUŘITKA, Diego-Alejandro NUÑEZ-VALLEJOS a Petr SÁHA. Poly(vinyl pyrrolidone) solutions irradiated with microwaves: study and analysis of their possible degradation. Biointerface Research in Applied Chemistry [online]. 2018, vol. 8, iss. 3, s. 3273-3277. [cit. 2021-07-24]. ISSN 2069-5837. Dostupné z: http://biointerfaceresearch.com/?page_id=2421.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International