TBU Publications
Repository of TBU Publications

Umělecké vzdělávání u dětí s matematickým nadáním

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
PAVELKOVÁ, Marie a Jana KRAJCAROVÁ. Umělecké vzdělávání u dětí s matematickým nadáním. In: CREA-AE 2014: Creative Reflexive Emotional Alternative Art Education [online]. online: Virvar, s. r. o., 2014, s. 30-31. [cit. 2024-07-13]. Dostupné z: http://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/archiv/.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles