Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Distance vs. Improvement based parameter adaptation in SHADE

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VIKTORIN, Adam, Roman ŠENKEŘÍK, Michal PLUHÁČEK a Tomáš KADAVÝ. Distance vs. Improvement based parameter adaptation in SHADE. In: Advances in Intelligent Systems and Computing [online]. Springer Verlag, 2019, s. 455-464. [cit. 2020-08-13]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91189-2_45.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články