Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Stretchable and flexible thermoelectric polymer composites

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SLOBODIAN, Petr, Pavel ŘÍHA, Jiří MATYÁŠ a Robert OLEJNÍK. Stretchable and flexible thermoelectric polymer composites. In: Journal of Physics: Conference Series [online]. Rome: Institute of Physics Publishing, 2018 [cit. 2021-10-28]. ISSN 1742-6588. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/987/1/012021/meta.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články