Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Conditions for testing effects of radio-frequency electromagnetic fields on electronic devices

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
URBANČOKOVÁ, Hana, Stanislav KOVÁŘ, Ondřej HALAŠKA, Jan VALOUCH a Martin POSPÍŠILÍK. Conditions for testing effects of radio-frequency electromagnetic fields on electronic devices. WSEAS Transactions on Environment and Development [online]. 2018, vol. 14, s. 145-152. [cit. 2020-08-04]. ISSN 1790-5079. Dostupné z: http://www.wseas.org/multimedia/journals/environment/2018/a285915-012.php.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International