Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

From learning to practice: A draft of access to optimize the structure of university studies taking into account specifics in arts oriented schools

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ČOČKOVÁ, Romana a Olga JURÁŠKOVÁ. From learning to practice: A draft of access to optimize the structure of university studies taking into account specifics in arts oriented schools. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2017, iss. November Special Issue INTE, s. 22-33. ISSN 2146-7242.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články