Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of pre-strain and KMnO4 oxidation of carbon nanotubes embedded in polyurethane on strain dependent electrical resistance of the composite

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SLOBODIAN, Petr, Pavel ŘÍHA, Robert OLEJNÍK a Jiří MATYÁŠ. Effect of pre-strain and KMnO4 oxidation of carbon nanotubes embedded in polyurethane on strain dependent electrical resistance of the composite. Sensor Review [online]. 2018, vol. 38, iss. 2, s. 163-170. [cit. 2024-06-24]. ISSN 0260-2288. Dostupné z: https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/SR-05-2017-0079.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články