Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Electromagnetic field generated by wireless alarm devices

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
POSPÍŠILÍK, Martin a Eva VNENČÁKOVÁ. Electromagnetic field generated by wireless alarm devices. International Journal of Electronics and Telecommunications [online]. 2018, vol. 64, iss. 1, s. 57-64. [cit. 2021-03-01]. ISSN 2081-8491. Dostupné z: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118147/edition/102758/content.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International