Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Flexible microstrip antenna based on carbon nanotubes/(ethylene-octene copolymer) thin composite layer deposited on PET substrate

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MATYÁŠ, Jiří, Robert OLEJNÍK a Petr SLOBODIAN. Flexible microstrip antenna based on carbon nanotubes/(ethylene-octene copolymer) thin composite layer deposited on PET substrate. In: Journal of Physics: Conference Series [online]. Athens: Institute of Physics Publishing, 2017 [cit. 2024-05-25]. ISSN 1742-6588. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/939/1/012025/meta.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International