Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Utilization of 3D sensors in biometry

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TALANDOVÁ, Hana, Miroslav MARCANÍK, Michal ŠUSTEK a Milan ADÁMEK. Utilization of 3D sensors in biometry. International Journal of Applied Engineering Research [online]. 2016, vol. 11, iss. 17, s. 9213-9220. [cit. 2021-10-24]. ISSN 0973-4562. Dostupné z: https://www.ripublication.com/Volume/ijaerv11n17.htm.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-Noncommercial 2.5 India Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-Noncommercial 2.5 India