Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of processing sequence on the mechanical and tribological properties of ternary nanocomposites (VGCF-X/PA6/HDPE)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
OSADA, Yu, Yosuke NISHITANI a Takeshi KITANO. Effect of processing sequence on the mechanical and tribological properties of ternary nanocomposites (VGCF-X/PA6/HDPE). In: AIP Conference Proceedings [online]. Lyon: American Institute of Physics Inc., 2017 [cit. 2024-03-03]. ISSN 0094-243X. Dostupné z: http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5016705.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články