Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Firefly algorithm: Enhanced version with partial population restart using complex network analysis

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KADAVÝ, Tomáš, Michal PLUHÁČEK, Adam VIKTORIN a Roman ŠENKEŘÍK. Firefly algorithm: Enhanced version with partial population restart using complex network analysis. In: Lecture Notes in Electrical Engineering [online]. Ho Chi Minh City: Springer Verlag, 2018, s. 59-68. [cit. 2024-07-14]. ISSN 1876-1100. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-69814-4_6.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články